Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

gacior
13:08
0714 b829
Reposted fromNekoii Nekoii viakarmacoma karmacoma
gacior
13:07
6982 f05d 500

Moc z Zupy - Agnieszka Osiecka
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
gacior
13:05
8900 8145 500
gacior
13:04
gacior
13:04

November 26 2017

gacior
21:45
21:44
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
gacior
21:43
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
gacior
21:43

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

gacior
21:41
8941 4fe4 500
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viagiepe2 giepe2
gacior
21:41
gacior
21:40
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viagiepe2 giepe2
21:39
8459 44d1 500
gacior
21:36
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viakarmacoma karmacoma
gacior
21:31
5253 94cf
Reposted frompulperybka pulperybka viasummerkiss summerkiss

November 20 2017

gacior
16:51
3777 278a 500
Reposted bymania7910afercia
gacior
16:49
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
16:49
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
gacior
16:48
gacior
16:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl