Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

gacior
14:33
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaweruskowa weruskowa
14:32
8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabartvein bartvein
14:32
gacior
14:31
nie ma opcji, wersja demo, bez emocji
— Dwa Sławy
Reposted frommefir mefir viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 23 2017

gacior
21:30
2797 ec73 500
Reposted fromrm rm
gacior
21:29
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach
21:23
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viaxsneakyx xsneakyx
gacior
21:22
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxsneakyx xsneakyx
gacior
21:21
Bo magia miłości polega również na tym, że uczucie przychodzi do nas nieoczekiwanie. I to nieprawda, że pierwsza miłość jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawsze, jego zdaniem, ta ostatnia. Ale każda z tych przeżywanych po drodze do "najważniejszości" tej ostatniej się przyczynia.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
gacior
21:21
Bo widzi pan, ja budzę się rano obok niego i szeptem milczę mu do ucha siebie. Chociaż czasami chciałabym mu to wykrzyczeć. Ale potem zastanawiam się: po co? On i tak słyszy to milczenie. On zawsze dokładnie wie, co chce mu powiedzieć. Nawet wtedy, gdy milczę. Czasami wydaje mi się, że nawet uśmiecha się we śnie, gdy tak na niego patrzę oparta na łokciu. I jestem pewna, że w tym momencie w swoim śnie delikatnie ociera mi łzy. Bo widzi pan, ja jestem bardzo szczęśliwa kobietą. Jestem największą szczęściarą, jaką znam.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
gacior
21:21
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viaPokobiecemu Pokobiecemu
gacior
21:20
gacior
21:19
4071 2d6b 500
Reposted from18 18 viaPokobiecemu Pokobiecemu
gacior
21:18
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony viaPokobiecemu Pokobiecemu
gacior
21:18
Reposted fromgruetze gruetze viaxsneakyx xsneakyx
gacior
21:17
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viasummerkiss summerkiss
gacior
21:17
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
gacior
21:16
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent
gacior
21:15
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
gacior
21:15
3685 3bee 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl