Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

gacior
21:15
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
gacior
21:14
gacior
21:14
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
gacior
21:14
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
gacior
21:13
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
gacior
21:12
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaseriale seriale
gacior
21:12
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viaseriale seriale
gacior
21:12
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaseriale seriale
gacior
21:12
9306 aed1 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
gacior
21:11
0869 d712
gacior
21:11
gacior
21:11
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
gacior
21:10
2013 619e
gacior
21:10
21:10
gacior
21:10
You know, all that really matters is that the people you love are happy and healthy. Everything else is just sprinkles on the sundae.
— Paul Walker
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
gacior
21:10

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
gacior
21:09
2819 13f8 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu

May 30 2017

gacior
10:32
W zasadzie to całe życie chciałam być dziewczyną, w której łatwo się zakochać i wszyscy chcą, żeby dobrze się jej wiodło, bo przecież jest super.
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viacytaty cytaty
gacior
10:32
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl